Vi tilbyr både undervisningsmateriell, workshops, foredrag og kurs. Dette kan du bestille ved å benytte linkene under.

På grunn av begrenset kapasitet, kan det være lang bestillingstid på workshops, foredrag og kurs.

Kriminalomsorgen

Fengsler, friomsorgskontorer og andre innen kriminalomsorgen, kan inntil videre få et begrenset antall pakker, brosjyrer og oppslagshefter gratis. Dette forutsetter at det etableres noen rutiner for å bistå straffedømte med gjeldsproblematikk.
Bestill her

NAV og rusbehandlingssteder

Offentlige kontorer som har til oppgave å hjelpe/veilede om gjeld og økonomi, samt ideelle organisasjoner/stiftelser som støtter folk med bl. a. økonomiske problemer, kan få kjøpt materiellet vårt til noe reduserte priser.
Dette gjelder også privatpersoner som selv har gjeldsproblemer eller som hjelper andre.
Bestill her

Kommersielle aktører/Privat næringsliv

Ønsker du å benytte materiellet vårt i din bedrift eller virksomhet, eller kan du tenke deg et foredrag, en workshop eller et kurs?
Bestill her

Vi vil understreke at alle inntekter går direkte tilbake til Nettverk Gjeld, Nettverk etter sonings gjeldsrådgivningstilbud til straffedømte som ønsker å bryte med rus og kriminalitet. Midlene blir brukt til revidering, videreutvikling og nye opptrykk av materialet.