Guro Sollien Eriksrud
GJELDSARBEID
Få oversikt – finn løsninger

Utgitt av
Røde Kors Nettverk etter soning
ved
Guro Sollien Eriksrud
med støtte fra
Finansmarkedsfondet (Forskningsrådet)

I redaksjonen for prosjektet Gjeldsarbeid
(filmer, bok, oppslagshefte, brosjyre og nettside):
Morten Ingebrethsen
Kari Gjendem Fæstø
Hanne Amb Hovda
Arild Stenbæk

Illustrasjoner og design
Morten Ingebrethsen

Layout og sats
Morten Ingebrethsen
Arild Stenbæk

©2016 Røde Kors Nettverk etter soning