Røde Kors Nettverk etter soning inviterer til konferanse om sammenhengene mellom kriminalitet, rus, psykisk helse og gjeldsproblemer. Temaet blir belyst av mange spennende personer, fra ulike vinkler, og vil særlig fokusere på muligheter 
for bedring. 

HVOR: Hausmannsgate 7 i Oslo, i Røde Kors’ hovedkonferansesal Henry Dunant

09:10-09:30: Kaffe og registrering
09:30-15:30: Foredrag, samtaler og lunsj (ca. 11.30)

PRIS: Kr 690,-. Inkluderer lunsj, kaffe med noe til og oppdatert versjon av opplæringsmaterialet Gjeldsarbeid (bok, brosjyrer, film) som gjennom tekst, bilder og illustrasjoner gir konkrete tips og forståelige forklaringer til personer med gjeldsproblemer og deres hjelpere.

Les mer