Onsdag 7. desember 2016 hadde Røde Kors Nettverk etter soning et frokostseminar i Henry Dunant-salen hos Røde Kors i Oslo. Her lanserte vi opplæringspakken spesielt rettet mot straffedømte som handler om hvordan man kan ta tak i gjeldsproblemene sine. Det var mange spennende foredragsholdere og gjester.

Alt ble streamet direkte på nettet.

Her kan du se nesten hele frokostseminaret:

Opplæringspakken er blitt distribuert til alle fengsler i Norge.

#RødeKors #snubletråden