Ta tak i gjelda

Røde Kors Nettverk etter soning har laget en pakke om gjeldsarbeid spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel. Denne nettsiden er en del av denne pakken som også består av en bok, en dvd, et oppslagshefte og en brosjyre.

Selv om materialet er spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel, kan det selvsagt brukes av alle som ønsker å vite mer om håndtering av gjeldsproblemer.

Her kan du laste ned boka, brosjyren og oppslagsheftet. Du kan også se filmene.

Tilbakeføringskonferansen 2017

Røde Kors Nettverk etter soning inviterer til konferanse om sammenhengene mellom kriminalitet, rus, psykisk helse og gjeldsproblemer. Temaet blir belyst av mange spennende personer, fra ulike vinkler, og vil særlig fokusere på muligheter 
for bedring. 

HVOR: Hausmannsgate 7 i Oslo, i Røde Kors’ hovedkonferansesal Henry Dunant

09:10-09:30: Kaffe og registrering
09:30-15:30: Foredrag, samtaler og lunsj (ca. 11.30)

PRIS: Kr 690,-. Inkluderer lunsj, kaffe med noe til og oppdatert versjon av opplæringsmaterialet Gjeldsarbeid (bok, brosjyrer, film) som gjennom tekst, bilder og illustrasjoner gir konkrete tips og forståelige forklaringer til personer med gjeldsproblemer og deres hjelpere.

Les mer

Frokostseminar om Gjeldsarbeid

Onsdag 7. desember 2016 hadde Røde Kors Nettverk etter soning et frokostseminar i Henry Dunant-salen hos Røde Kors i Oslo. Her lanserte vi opplæringspakken spesielt rettet mot straffedømte som handler om hvordan man kan ta tak i gjeldsproblemene sine. Det var mange spennende foredragsholdere og gjester.

Alt ble streamet direkte på nettet.

Her kan du se nesten hele frokostseminaret:

Opplæringspakken er blitt distribuert til alle fengsler i Norge.

#RødeKors #snubletråden

Se filmene

Nå har filmene kommet med tale og tekst på flere språk.
Du kan velge mellom norsk, engelsk, litauisk, polsk og somalisk tale. Alt kan kombineres med teksting på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

De nye versjonene av filmene finner du på vår egen YouTube-kanal – klikk her.

Linker til første versjon av filmene med kun norsk tale og tekst:

Film – Introduksjon
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Film 1 – Gjeld og motivasjon 
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Film 2 – Akutte tiltak 
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Film 3 – Oversikt 
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Film 4 – Budsjett 
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Film 5 – Løsninger 
dersom du ikke kan vise https-sider, kan du se filmen her (uten tekst) – klikk her

Brevmaler og skjemaer

Her finner du brevmaler og skjemaer som er nyttige når du skal ta kontakt med de du skylder penger.

 • Fullmakt pdf word
 • Søknad om bero pdf  word
 • Gjeldsoversikt pdf  word
 • Innhenting av opplysninger pdf  word
 • Budsjett pdf  word
 • Klage på utleggstrekk pdf  word
 • Informasjon om manglende betalingsevne pdf  word
 • Informasjon om betaling etter evne pdf  word
 • Tilbud om endelig oppgjør pdf  word
 • Registrering av gjeldsordningssak pdf
Eksempelbrev:
 • Nedbetalingsavtale word
 • Forslag til utenrettslig gjeldsordning word

For å laste med filer i word-format må du ha et tekstbehandlingsprogram. Dersom du ikke har Microsoft Word installert på pc’n din, kan du laste ned LibreOffice helt gratis her.